Bergkvist Bygg

Vi på Bergkvist Bygg har bred kunskap om renovering och tillbyggnad, men vi utför givetvis också nybyggnationer i form av hus, friggebodar, förråd mm. Bergkvist Bygg grundades hösten 2012 och det har gått mycket bra sedan starten.
Varje ny kund bjuder på nya utmaningar vilket utvecklar företaget i allmänhet och Marcus i synnerhet.
Affärsidén grundas på att erbjuda prisvärda byggnationer av hög kvalité utförda av erfarna och tillmötesgående snickare.
Bergkvist Bygg har en vision om att till högsta grad skapa det kunden söker. Även att föra diskussion för att skapa nytänkande hos kunden eftersträvas. Bergkvist Bygg har F-skattbevis och alla de försäkringar som gör ett bygge säkert.

Företagets värdegrund sammanfattas nedan.

  • Säkerhet
  • Professionalism
  • Ödmjukhet
  • Trovärdighet
  • Tillmötesgående
  • Intresse
  • Glädje